Welkom bij de Poortkerk

Wat fijn dat u onze website bezoekt! Wij, dat zijn twee kerkelijke gemeenten: de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) van Veenendaal Oost en Veenendaal West. Kijkt u gerust eens rond op onze website en stel uw vragen als iets niet duidelijk is. We zouden het fijn vinden om u te ontmoeten in een van onze kerkdiensten. In deze tijd van Corona kan dat helaas niet zo ruimhartig als we zelf zouden willen, dat zult u begrijpen, maar wel bent u van harte uitgenodigd om onze online diensten te bezoeken.

Elders op de website vindt u informatie over wie we zijn en hoe we Christus willen volgen. We zouden graag willen horen welke vragen u heeft of wat uw mening is.

Graag tot horens, schrijfs, of ziens!

Kerkdiensten tijdens de Corona-crisis

De richtlijnen die de regering en het RIVM hebben afgegeven ter bestrijding van het COVID-19 virus raken de hele maatschappij diep. Met name bijeenkomsten van grote groepen mensen zijn verboden. Daarmee zijn dus ook onze wekelijkse samenkomsten als gemeente van Christus onmogelijk geworden. In de samenkomsten wordt de eenheid als plaatselijke gemeente gevoeld en beleefd. Dat dit niet meer mogelijk is doet ons enorm veel verdriet. We missen elkaar en verlangen naar het met elkaar luisteren naar de goede woorden van onze zaligmaker: Jezus Christus.

Gelukkig is er wel de mogelijkheid om op digitale wijze Zijn Woord te laten klinken. Elke zondag worden er uitzendingen verzorgd waarin de elementen van de wekelijkse kerkdienst te zien en te horen zijn. We nodigen u als bezoeker van deze website uit om met ons deze uitzendingen te bekijken.

Het is op dit moment mogelijk met een maximum van 30 aanwezigen bijeen te komen.

Met ingang van 20 september 2020 worden er weer twee diensten per zondag gehouden, één voor Oost en één voor West.
De diensten beginnen om 10:00 en 16:00 uur, wisselend voor Oost en West.
Aanmelding is vereist, zo mogelijk via Scipio.

Gasten zijn in principe welkom, onder de RIVM-voorwaarden, met opgave van naam en contactgegevens, maar vol is vol…
Gasten kunnen opgegeven worden via het kerkelijk bureau ✉ kerkelijkbureau-oost@poortkerk.nl, ☎ 0318-540194 of via ✉ kerkelijkbureau-west@poortkerk.nl, ☎ 0318-478540

Tijdens deze diensten is er crèche of kinderbijbelclub maar kan er geen koffie worden gedronken.

Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kunnen de kerkdiensten gevolgd worden.

We wensen elkaar gezegende kerkdiensten toe.

Gebruiksplan Poortkerk

Digitale uitzending Veenendaal – West

  06/12/2020

Deze zondag zal een besloten dienst gehouden worden, voor een deel van de gemeente van Veenendaal – West. Ds. J. Wesseling zal daarin voorgaan. Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kan deze dienst gevolgd worden.  

Event Information

Digitale uitzending Veenendaal – Oost

  06/12/2020

Deze zondag zal een besloten dienst gehouden worden, voor een deel van de gemeente van Veenendaal – Oost . Ds. J. Holtland zal daarin voorgaan. Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kan deze dienst gevolgd worden.  

Event Information

Digitale uitzending Veenendaal – Oost

  13/12/2020

Deze zondag zal een besloten dienst gehouden worden, voor een deel van de gemeente van Veenendaal – Oost. Ds. J. Holtland zal daarin voorgaan. Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kan deze dienst gevolgd worden.

Event Information