Welkom bij de Poortkerk

Kerkdiensten tijdens de Corona-crisis

De richtlijnen die de regering en het RIVM hebben afgegeven ter bestrijding van het COVID-19 virus raken de hele maatschappij diep. Met name bijeenkomsten van grote groepen mensen zijn verboden. Daarmee zijn dus ook onze wekelijkse samenkomsten als gemeente van Christus onmogelijk geworden. In de samenkomsten wordt de eenheid als plaatselijke gemeente gevoeld en beleefd. Dat dit niet meer mogelijk is doet ons enorm veel verdriet. We missen elkaar en verlangen naar het met elkaar luisteren naar de goede woorden van onze zaligmaker: Jezus Christus.

Gelukkig is er wel de mogelijkheid om op digitale wijze Zijn Woord te laten klinken. Elke zondag om 10:00 uur wordt er een uitzending verzorgd waarin de elementen van de wekelijkse kerkdienst te zien en te horen zijn. We nodigen u als bezoeker van deze website uit om met ons deze uitzendingen te bekijken.

Het is nu weer mogelijk met een maximum van 90 aanwezigen bijeen te komen.
Iedere zondag voorlopig één dienst om 10:00 uur.
Met ingang van 20 september 2020 worden er weer twee diensten per zondag gehouden, één voor Oost en één voor West.
De diensten beginnen om 10:00 en 16:00 uur. In de weken met een oneven weeknmmer is de ochtenddienst voor leden van Oost en de middagdienst voor leden van West, in de even weken is dat omgekeerd (weeknummers op basis van zondag als eerste dag van de week), behoudens uitzonderingen.
Aanmelding is mogelijk via Scipio.
Gasten zijn in principe welkom, onder de RIVM-voorwaarden, met opgave van naam en contactgegevens, maar vol is vol…
Gasten kunnen opgegeven worden via het kerkelijk bureau ✉ kerkelijkbureau-oost@poortkerk.nl, ☎ 0318-540194 of via ✉ kerkelijkbureau-west@poortkerk.nl, ☎ 0318-478540

Tijdens deze diensten is er geen crèche of kinderbijbelclub en ook kan er geen koffie worden gedronken.

Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kunnen de kerkdiensten gevolgd worden.

We wensen elkaar gezegende kerkdiensten toe.

Digitale uitzending Veenendaal – Oost

  04/10/2020

Deze zondag zal een besloten dienst gehouden worden, voor een deel van de gemeente van Veenendaal – Oost. Ds. J. Wesseling zal daarin voorgaan. Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kan deze dienst gevolgd worden.

Event Information