Welkom bij de Poortkerk

Wat fijn dat u onze website bezoekt! Wij, dat zijn twee kerkelijke gemeenten: de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) van Veenendaal Oost en Veenendaal West. Kijkt u gerust eens rond op onze website en stel uw vragen als iets niet duidelijk is. We zouden het fijn vinden om u te ontmoeten in een van onze kerkdiensten. In deze tijd van Corona kan dat helaas niet zo ruimhartig als we zelf zouden willen, dat zult u begrijpen, maar wel bent u van harte uitgenodigd om onze online diensten te bezoeken.

Elders op de website vindt u informatie over wie we zijn en hoe we Christus willen volgen. We zouden graag willen horen welke vragen u heeft of wat uw mening is.

Graag tot horens, schrijfs, of ziens!

Kerkdiensten tijdens de Corona-crisis

De richtlijnen die de regering en het RIVM hebben afgegeven ter bestrijding van het COVID-19 virus raken de hele maatschappij diep. Met name bijeenkomsten van grote groepen mensen zijn verboden. Daarmee zijn dus ook onze wekelijkse samenkomsten als gemeente van Christus onmogelijk geworden. In de samenkomsten wordt de eenheid als plaatselijke gemeente gevoeld en beleefd. Dat dit niet meer mogelijk is doet ons enorm veel verdriet. We missen elkaar en verlangen naar het met elkaar luisteren naar de goede woorden van onze zaligmaker: Jezus Christus.

Gelukkig is er wel de mogelijkheid om op digitale wijze Zijn Woord te laten klinken. Elke zondag worden er uitzendingen verzorgd waarin de elementen van de wekelijkse kerkdienst te zien en te horen zijn. We nodigen u als bezoeker van deze website uit om met ons deze uitzendingen te bekijken.

Tijdens de nu geldende lockdown zijn de kerkdiensten alleen via live-stream of later als opname te volgen, u kunt zich dus ook niet aanmelden

Via kerkdienstgemist.nl en via www.poortkerk.nl/Beelduitzending kunnen de kerkdiensten gevolgd worden.

We wensen elkaar gezegende kerkdiensten toe.

Gebruiksplan Poortkerk