Wat geloven wij?

God is niet te bewijzen, maar wel te ervaren. Je kunt merken dat Hij er is. Maar geloven blijft het sleutelwoord. Sommige mensen zeggen: ik wil het wel geloven, maar ik kan het niet. God wil geloof geven aan iedereen die Hem zoekt.

Er moet toch wel iets zijn
Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in het bestaan van een God geloven. Maar de meeste mensen op deze aarde doen dat wel. Een aantal van hen zegt: “Er moet toch wel iets zijn….”. Ze komen tot die overtuiging als ze zien dat er, ondanks alle ellende in deze wereld, toch ook heel veel mooie dingen zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Denk maar eens aan het heelal, met zon, maan en sterren, of aan de natuur: de bloemenwereld, de dierenwereld enz.

Geloven, wat levert het op?
En toch is het allemaal niet volmaakt. Er gaan veel dingen mis, denk maar eens aan aardbevingen, vliegrampen, oorlogen, terrorisme, enz. En het ergste van alles: we gaan allemaal dood! Wat een vooruitzicht. Maakt dat het leven niet erg betrekkelijk? Zet dat niet een domper op je leven? Laat ik één ding voorop stellen: verdriet en pijn is voor gelovigen en ongelovigen even erg. Maar wat is dan de meerwaarde van dat geloof? Dat leggen we je hieronder uit, maar het heeft eerst nog een inleiding nodig.

Hoe het is begonnen
God heeft de wereld goed geschapen. Het was een volmaakte wereld en de eerste mensen, Adam en Eva, gingen goed met elkaar om. Maar dat bleef helaas niet zo. Daar zou de duivel voor zorgen. Wie is de duivel? De duivel is een gevallen engel, Lucifer genaamd. Hij was één van Gods engelen, maar hij accepteert het niet dat God almachtig is. Hij probeert op aarde de mensen te verleiden, om hun geloof in God vaarwel te zeggen. Direct na de schepping van de eerste mensen heeft de duivel Adam en Eva verleid om tegen Gods geboden in te gaan. Het was meer dan dat. De duivel kreeg Adam en Eva zover dat ze het onrechtvaardig vonden dat God machtiger was dan zij. Ze overtraden Gods geboden en dachten op die manier zelf ook almachtig te worden.

De veroordeling
Toen werd God heel boos en vervloekte de wereld die Hij had gemaakt. De gevolgen daarvan ondervinden wij nog elke dag. Er gaat inderdaad heel veel mis in deze wereld. Maar dat is het gevolg van de opstand van Adam en Eva tegen God. Alles wat tegen Gods geboden ingaat en alles wat niet is tot eer van Hem noemen wij “zonden”. De zonden van Adam en Eva zijn als een soort besmetting in deze wereld gebleven. Het lukt nu niemand meer om volmaakt te leven. De hele wereld is aangetast, enerzijds door de vloek van God en anderzijds door onze zonden. Een moeilijk te verteren boodschap, maar gelukkig niet het einde van het verhaal.

Een moment van bezinning
Als er Iemand is, Die er verdriet van heeft dat het zo is gegaan, dan is het God Zelf wel. Je vraagt je misschien af of God die ellende niet had kunnen voorkomen. Natuurlijk, God had het ook allemaal anders kunnen doen. Hij schrijft Zijn geschiedenis op Zijn manier. Even twee opmerkingen tussendoor:

  1. God gaat op een menselijke manier met ons om. Hij belooft dingen, Hij doet dingen, Hij heeft soms weer spijt van dingen, Hij is soms blij, wordt soms kwaad en heeft soms verdriet. Zo kunnen wij als mensen een relatie met Hem hebben omdat we die menselijke kant van God kunnen snappen.
  2. Wij zijn steeds geneigd om in Gods schoenen te gaan staan. Had God niet beter dit of dat kunnen doen? Waarom laat Hij zoveel onrecht toe? Enz. God wil ons echter leren dat we niet in Zijn schoenen kunnen staan. Wij staan op een te laag niveau om alles te kunnen overzien. Hij kan dat alleen. Wij moeten op ons eigen niveau blijven en hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Alles wat daarbuiten valt moeten we aan God overlaten.

God nam weer het initiatief
God houdt veel van deze wereld en van de mensen. Het is Zijn schepping. Hij geniet ervan. Door de val in zonden van Adam en Eva (vaak “zondeval” genoemd) was de goede verhouding tussen God en de mens verstoord. God raakte boos en teleurgesteld in de mens. De mens leed onder de gevolgen van Gods vervloeking en van zijn eigen zonden. De mens was niet in staat om het weer goed te maken.
Toen besloot God om dat zelf te doen. Hij hield en houdt teveel van ons om de hele wereld verloren te laten gaan. Hij deed wat de mens moest doen maar niet kon doen: een reddingsplan opstellen én uitvoeren. Hij beloofde Zijn eigen Zoon naar de wereld te sturen, om als Mens de straf te dragen die de mensheid had verdiend. Alleen op die manier kon de toorn van God worden gestild. Alleen door Iemand, die God én mens tegelijk was. God: sterk genoeg om de straf te dragen, en mens: om namens de mensheid de straf te ondergaan. Zo was Jezus Christus de Enige, Die het weer goed kon maken tussen God en ons.

Jezus Christus in de hoofdrol
Jezus Christus speelt de hoofdrol in de Bijbel. Hij is de Zoon van God en staat centraal in het christelijk geloof. Door Jezus Christus heeft God een brug geslagen van Hemzelf naar de mensheid. En via deze Zoon kan de mens nu ook tot God de Vader komen.

Jezus is de Redder van de wereld
En zo is het ook gebeurd. De schaduwen van Zijn lijdensweg in deze wereld werden al zichtbaar bij Zijn geboorte. Hij werd geboren in een stal. Zijn wieg was een houten voerbak voor de beesten. Er was voor Hem vanaf het begin geen plaats in deze wereld. Zijn lijdensweg eindigde toen Hij stierf aan het kruis, nadat Hij onschuldig ter dood was veroordeeld. Zo onderging Hij de straf van God die voor ons was bestemd. Maar Hij stond weer op uit de dood en ging terug naar de hemel, waar Hij nu nog steeds is. Hij is daar voor ons aan het werk.

Bron
Maar hoe weten we dit allemaal? God heeft zichzelf aan de mensen laten kennen; geopenbaard met een mooi woord. Hij heeft in het verleden tot mensen gesproken en op andere manieren laten zien dat Hij er is. Die woorden en belevenissen zijn opgeschreven door mensen die er getuige van waren. Al die getuigenissen zijn uiteindelijk in één groot boek verzameld en dat is de bijbel. We geloven dat God er voor heeft gezorgd dat alle getuigenissen ook goed en nauwkeurig zijn vastgelegd. De Geest van God heeft de schrijvers, vaak zonder dat ze dat direct merkten, zo gestuurd dat de bijbel ook het woord van God genoemd mag worden. Via https://debijbel.nl/ kun je het allemaal zelf nalezen.

 

Bron: www.gelovenisleven.nl