Wie zijn wij?

Onze God stelt zich aan ons voor: vol van liefde en goedheid, geduldig, trouw en echt. Wij geloven dat deze God ons in zijn Zoon, Jezus Christus, heeft uitgekozen om zijn gemeente te zijn. Dat geeft een diepe vreugde die boven ons verstand uitgaat. Jezus is onze Heer, die zijn Geest geeft om in ons te wonen. Dan zijn we vol van hem, zijn liefde en zijn kracht. Dat maakt van ons een levende gemeente die in beweging is: in onze Heer vinden we onze bezieling en ons doel.

Wij dromen daarom van een gemeente:

* waar mensen enthousiast worden voor Jezus, en groeien in hem; een gemeente die trots is op het evangelie van Jezus dat we mogen uitdragen naar buiten toe en dat we overdragen naar volgende generaties.

* waarin leden zich aan elkaar verbinden en elkaar aanvuren door de liefde van Jezus; een gemeente die daarom oog heeft voor mensen (binnen en buiten) om hen aan Jezus te verbinden en die daarom zoekt naar vormen die aansluiten bij mensen van deze tijd.

* die anderen aantrekt omdat zij de warmte voelen/zien/merken die we uitstralen; die de moed heeft om de redding door Jezus uit te reiken in het contact met de buurt waar we wonen.

Dit alles in het besef dat het Jezus Christus is, de Zoon van God die voor zichzelf door zijn Geest een gemeente bij elkaar brengt, beschermt en verzorgt van het begin van de wereld tot aan het einde.