Dopen

Het water van de doop staat symbool voor de vergeving van zonden. Net zoals het water je schoonwast, wast God ons hart schoon. Zo wil God laten zien dat we voor hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij hem verder. Pasgeboren kinderen worden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. Ook mensen die later tot geloof komen worden gedoopt als teken van hun nieuwe leven.