Kindercrèche

Tijdens de ochtend-kerkdiensten is er oppas in de kerk voor de jongste kinderen. Dit is verdeeld in twee leeftijdsgroepen: voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar en voor kinderen van 2,5 jaar of ouder.

Tijdens de collecte aan het eind van de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld uw kind uit de crèche op te halen zodat uw kind bij het uitspreken van de zegen daarbij aanwezig kan zijn.