Algemeen

Voor het gebruik van de Poortkerk tijdens de corona-periode is er een gebruiksplan opgesteld.

Gebruiksplan Poortkerk

De leden hebben toegang tot de kerk-app met verschillende functies die het kerkelijk leven stimuleren. Om de kerk-app te installeren is bijgaande installatie-handleiding in te zien:

Handleiding installatie kerk-app voor Android apparatuur

Handleiding installatie kerk-app voor Apple apparatuur

Binnen de kerk-app is het mogelijk om middels uw smartphone digitaal te geven bij de collecte. Een uitleg hierover kunt u hier downloaden:

Gebruiksaanwijzing collecte