Administratie

ANBI

Wat is ANBI en wat heeft u als gemeentelid ermee te maken? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Iedereen die een belastingformulier invult weet, dat giften aan de kerk en aan andere goede doelen als aftrekpost mogen worden opgegeven. Maar welke goede doelen vallen nu hieronder? Om dat vast te stellen heeft de overheid aan dit soort organisaties een bewijsstuk gevraagd waarna deze, na goedkeuring uiteraard, een ANBI beschikking hebben ontvangen. Voor kerken en instellingen die onder de verantwoordelijkheid van kerken vallen is een zogenaamde groepsbeschikking verleend. Dat betekent, dat niet elke kerk en niet elke organisatie binnen de kerk zich afzonderlijk hoeft aan te melden. Ook aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is de groepsbeschikking verleend. Wat betekent dit nu voor u? In principe verandert er niets. Nu u dit weet kunt u uw giften blijven geven en gewoon op uw belastingformulier blijven aftrekken. Ook grotere giften en legaten blijven onder dezelfde belastingregels vallen. De groepsbeschikking voor onze kerken is aangevraagd door Deputaten Relatie Kerk en Overheid in samenwerking met het deputaatschap Financiën en Beheer en Steunpunt Kerkenwerk.