Wie is Jezus?

Welk deel van de wereld je ook bezoekt, met welke mensen je ook spreekt: als ze iets weten van de wereldgeschiedenis, dan kennen ze in ieder geval Jezus van Nazareth. Hij heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van onze krant geeft aan dat Jezus van Nazareth zo’n 2000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

Het leven en de boodschap van Jezus van Nazareth, de Christus, heeft veel mensenlevens veranderd. Hij genas zieken, liet blinden weer zien en bracht nieuw leven aan wie geen uitzicht meer had. En dat doet Hij nog steeds.
Jezus heeft hier op aarde een zeer indrukwekkend leven geleid, maar Zijn dood is nog veel indrukwekkender. Hij stierf niet voor Zichzelf, maar voor iedereen, in de hele wereld.

Dus ook voor jou. Dit zegt God over Zijn zoon Jezus in de Bijbel:
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ” (Johannes 3:16).

Door Zijn dood kunnen wij het eeuwige leven ontvangen. En of dit nog niet bijzonder genoeg is, heeft Hij laten zien de echte Zoon van God te zijn. Hoe? Hij stond op uit de dood. Door Zijn dood zijn wij nu vrij om te breken met verslavingen die ons gevangen houden en kapot maken.

Jezus heeft de dood overwonnen, voor jou!