Vesper

  Get Directions


Beelduitzending

 

Vespers 2022: Samen stil worden……

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.

Liturgie:  DONDERDAG

 

Votum en zegengroet

Allen staande zingen

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: 

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen.

 

Psalmgebed: Psalm 57– allen zitten

zingen :  Psalm 57: 1

lezen :  Psalm 57: 3-4

zingen :  Psalm 57: 3

lezen :  Psalm 57: 7

zingen :  Psalm 57: 5

lezen :  Psalm 57: 10-12

 

Agnus Dei:

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

 

Evangelielezing:

Marcus 15:1-15

 

Muzikaal intermezzo:  

O, gedaagde van het Sanhedrin  ( Dirk Zwart)

Cantorij Poortkerk  

 

Declamatie

Dood door schuld

 

Bent ú het; 

kóning van de Joden?

vraagt Pilatus

 

– onnodig- 

hij weet al lang,

 

dat de oudsten

die Jezus eigenhandig

naar hem hebben toe gesleept

 

handelden uit

jaloezie en geldingsdrang.

 

Hij gaat te rade 

bij het opgehitste volk

en vraagt hen

 

wie zijn vrijheid 

terug mag krijgen.

 

Barabbas de moordenaar 

of

hun eigen koning?

 

Het antwoord

is een schreeuwend:

Kruisig Hem!!

 

De moordenaar 

komt vrij;

 

het volk dat schreeuwde

“kruisig Hem”

wordt schuldig 

 

aan de kruisdood

van hun 

enige echte Koning.

 

Margreet Abbing

 

Moment van bezinning

 

Lied:

Gezang 558: 1, 5, 6 en 7 (NLB)

 

 

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood

die volbrengen ‘t recht van God,

Kyrie eleison.

 

Here, om uw bloedig zweet,

als G’ alleen de wijnpers treedt,

om de kelk vol bitter leed,

Kyrie eleison.

 

Om het zwijgen, het geduld,

waarmee Gij de wet vervult,

als men vrucht’loos zoekt naar schuld,

Kyrie eleison.

 

Om het woord van god’lijk recht

dat Gij tot uw rechters zegt,

zelf hebt G’ uw geding beslecht,

Kyrie eleison.

 

Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

 

Gebeden:

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

 

Avondlied:

Gezang263: 1,2 en 3 (NLB)

 

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,

de morgen die ik ondanks alles verwacht.

Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

 

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,

het duister mij aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

 

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

 

Zegen: allen staan

Voorganger: 

Zegen ons, Heer, onze God,

Leg Uw hand onder ons hoofd en laat ons rusten in Uw handen.

Laat ons kracht vinden in Uw helende liefde

En moge de glans van Uw gelaat over ons lichten, bij dag en bij nacht, voor nu en altijd.

 

Allen: Gezang 456 : 3


Voorganger:   Jan Harryvan

Organist:        Robert Hutten

Lezing:           Els de With