Vesper

  Get Directions


Beelduitzending

 

Vespers 2022: Samen stil worden……

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.

 

 

Liturgie:   MAANDAG

 

Votum en zegengroet 

Allen staande zingen: 

Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: 

Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1:4)

Allen zeggen:

Amen. 

 

Psalmgebed:  Psalm 31– allen zitten

zingen : Psalm 31:1

lezen :   Psalm 31: 4-7

zingen : Psalm 31: 6

lezen :   Psalm 31: 10-14

zingen : Psalm 31: 12,13

lezen :   Psalm 31: 18-20

zingen : Psalm 31: 16

lezen :   Psalm 31: 22-25

 

Agnus Dei: 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming! 

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

 

Evangelielezing: 

Marcus 14:12-31

 

Muzikaal intermezzo: 

Ave Verum Corpus

In Monte Oliveti

Vocaal Ensemble Bethelkerk 

 

Declamatie: 

Stille week

 

Het voorjaar komt, de knoppen breken

en bloesems geven taal en teken.

 

De vogels zingen. God wat is dit mooi.

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

 

Maar kan niet. Deze dagen staat

tussen de takken uw bebloed gelaat.

 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit

rond uw verminkte, naakte huid.

 

Spijkers die hand en hout doorboren,

de aarde bloeit als nooit tevoren.

 

Ik hunker naar wat gaande is,

naar opbloei, naar verrijzenis.

 

Maar kan het voorjaar nog niet aan,

eerst moet de Heer zijn opgestaan.

 

Jaap Zijlstra

 

Moment van bezinning

 

Lied: 

Aan Uw tafel (Sela)

 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;

te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:

Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;

Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer;

In vertrouwen leg ik alles voor U neer.

 

De beker in Uw handen, neem ik vol liefde aan;

Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.

Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,

Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan,

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.

U toont mij Uw genade, die werkzaam is in mij;

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij. 2x

 

Gebedsroep:

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

 

Gebeden:

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

 

Avondlied:

Nu is de dag ten einde – Gezang 389: 1,2,4

 

1    Nu is de dag ten einde,
nu wil mijn hart zich wenden
tot U, zo groot en goed.
Wil naar uw kind, o Here,
Uw lichtgelaat toekeren,
verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.
2    Ik bid U, o Algoede,
vannacht mij te behoeden,
ik schuil weer aan uw hart.
Bezweer de boze machten
en alle duist’re krachten;
weer van mij wat mijn ziel verwart.
4    Aan ‘t eind der pelgrimsreize
zal voor mijn oog verrijzen
uw grote eeuwigheid.
O eeuwigheid, gij schone,
mijn hart wil in u wonen,
het vindt geen thuis in deze tijd.

 

Zegen: allen staan

Voorganger:

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede (Numeri 6: 24-26)

 

Allen: Gezang 456 : 3

 

Voorganger: Roel van Swetselaar

Organist: Willem van Braak

Lezing: Fleur Grift