Vesper

  Get Directions


Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 140– allen zitten
zingen: Psalm 140: 1 lezen: Psalm 140: 8-9
lezen: Psalm 140: 4-6 zingen: Psalm 140: 7
zingen: Psalm 140: 4 lezen: Psalm 140: 12-14

Agnus Dei: allen zingend
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Matteüs 26: 36-56

Muzikaal intermezzo: Vocaal ensemble Bethelkerk: In stiller Nacht

Declamatie:In Gethsemané

Vader, moet Ik deze
weg nu echt gaan,
mag Ik dit gedeelte
niet overslaan?
Vader, Ik ben
toch zo bang,
er is maar één
ding dat Ik verlang.
Om weer bij U
Thuis te wezen,
en niet met deze
angst te leven.
Mag deze beker
aan Mij voorbijgaan,
o, Vader zie
Mij toch aan.
Vader, als het Uw
wil zal wezen,
dan zal Ik Mijn leven
voor hen geven.(door Janneke Troost)

Moment van bezinning

Lied:Gezang 176

1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2 Hoe acht’loos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 Opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

 

Gebedsroep: allen zingend

Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: Joh. de Heer 548
Liefde was het, onuitput’lijk, liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in ‘t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.

Zegen: allen staan

Voorganger:
In ons hart en in ons huis, de zegen van God
In ons komen en gaan, de vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God
Om ons op te vangen, thuis te brengen.(Ierse Zegenbede)

Allen: Gezang 456: 3

Voorganger: Luit Saathof
Organist: Willem van Braak
Lezer: Joëlle Brouwer