Vespers online


Vespers 2021: Samen stil worden……Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.
Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2021 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Johannes evangelie.
We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stil staan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

Zoals in deze tijd gebruikelijk is, zullen de vespers dit jaar ook alleen online te volgen zijn. De vespers worden opgenomen in de Poortkerk. Alle dagen van de week voor Pasen, behalve op Goede Vrijdag zal er een uitzending zijn op het gebruikelijke tijdstip van 19.15 uur. Het zullen korte, mooie, ingetogen momenten zijn, waarop we ons kunnen richten op de kruisweg van Christus.
We wensen je een heel goede voorbereiding toe en hopen dat het bijwonen van de uitgezonden vespers je tot zegen mag zijn.

De uitzendingen zijn alle dagen live te volgen op:
www.poortkerk.nl/beelduitzending
of
www.kerkdienstgemist.nl/stations/164/events

Wilt u op een ander moment de uitzending bekijken, dat kan via:
www.poortkerk.nl/liturgie
of
www.kerkdienstgemist.nl/stations/164/events

Namens de werkgroep Vespers,

Mieke Quist (GKV West),
Hermien Prins (GKV Oost),
José Burger (CGK),
Jolanda Abbring & Nel van Dam (NGK).