Vesper

  Get Directions


WOENSDAG:
Votum en zegengroet
Allen staande zingen:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger:
Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder! (Titus 1: 4)
Allen zeggen:
Amen.

Psalmgebed: Psalm 40 (DNP) – allen zitten
zingen: Psalm 40: 1 lezen :Psalm 40: 10 -11
lezen: Psalm 40: 5 – 6 zingen: Psalm 40: 5
zingen: Psalm 40: 3 lezen: Psalm 40: 17 – 18

Agnus Dei: allen zingend
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Evangelielezing: Matteüs 26: 57-75

Muzikaal intermezzo: Caroline de Vrijer, Arjan Jonker en Eric Wilts: Gebed om vergeving – Sela

Declamatie: De Echo
Ik zou het willen ontkennen
maar het is een gegeven
Nu de haan klinkt
hard, overtuigend, een profetie verheven
In die echo van spijt
schaamte en berouw
ben ik de weg kwijt

Ik kende Zijn wegen toch en volgde Hem
‘Ik zal u nooit verlaten’ klonk mijn stem
En ik meende het ook écht
toch zit ik hier, verslagen en onthecht

Petrus laat ons in een spiegel kijken
Want durf jíj af te wijken?
Wij bouwen graag op onszelf om afwijzing te
voorkomen
en alsmaar in controle te zijn
maar in die ‘onafhankelijkheid’ worden wij klein

En precies daar wil Jezus ons ontmoeten
Op elke moment dat de haan weer kraait in ons leven
wil hij ons groeten
Geen echo meer van schaamte of falen
maar een uitnodiging: ‘kijk Mij aan, ik kom je opnieuw
halen’

Want die echo was het begin
van Jezus er voor altijd tussen in
Niet langer de weg kwijt maar genade als brug
vanaf nu voor altijd een weg terug
(door Laurie van der Linde)

Moment van bezinning

Lied: Opwekking 629

Hoe kan ik verder leven
Hoe moet ik verder gaan
Kan ik ooit vergeven
wat mij is aangedaan

De wonden in mijn ziel
de haat en bitterheid lijken niet te helen
niet door woorden niet door tijd

Refrein:
Maar als er vergeving is kan er genezing zijn
Van de pijn en het verdriet diep van binnen
Als er vergeving is kan er genezing zijn
En de weg van herstel kan beginnen

Oh God ik heb u nodig, ik kan het zelf niet
Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet
Hoe kan ik ooit vergeven zoals u mij vergeeft
Dwars door alles heen wat mij beschadigt heeft

Refrein
Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan
ook al zal er een litteken blijven bestaan
Want is uw liefde niet sterker dan de dood
en uw vergeving niet dieper dan mijn nood

Want waar uw vergeving is zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen
Waar uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen (2x)

Gebedsroep:allen zingend
Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Gebeden:voorbeden – stil gebed – Onze Vader (allen)

Avondlied: Gezang 178: 1, 3, 4, 5, 10
1.

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ‘t recht van God,
Kyrie eleison.

3.

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4,

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

5.
Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

10.
Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Zegen: allen staan
Voorganger:

Moge de Christus die wandelt op doorboorde
voeten met jou wandelen op de weg.
moge de Christus die dient met doorboorde
handenjouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord
hart jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christusin
eenieder die jou zal ontmoeten,
en eenieder die jou ontmoeten zalhet gelaat van
Christus in jou zien zal.(Zegenbede van St Patrick 2)

Allen: Gezang 456: 3
Voorganger: Pauljohan van Andel
Organist:Eric Wilts
Lezer: Jolien Gunnink